Smeštaj u Vrdniku
Smestaj Vrdnik
Smestaj Vrdnik

Smeštaj u Vrdniku

Smeštaj u Vrdniku se u poslednji nekoliko godina umnogostručio što se tiče kapaciteta, jer u banju svake godine dolazi sve više i više gostiju. Gostima su na raspolaganju mnogobrojne vile u okviru privatnog smeštaja u kojima se izdaju apartmani i sobe. U našoj ponudi se nalazi preko dvadeset vila, sa preko stotinu apartmana i soba. Gostima preporučujemmo da smeštaj rezervišu bar sedam dana ranije, kako bi mogli da izaberu ono što im najviše odgovara. Tokom letnje sezone preporučljivo je da se smeštaj rezerviše i dvadeset dana ranije.

Pogledajte ponudu apartmana u banji

– pogledajte najveću ponudu apartmana u banji

Pogledajte ponudu soba u banji

– pogledajte najveću ponudu soba u banji