Gde je Banja Vrdnik locirana

Gde je Banja Vrdnik locirana

Vrdnik je lociran na južnoj strani Fruške Gore, izmedju Beograda i Novog Sada. Mesto je od Beograda udaljeno oko 70 kilometara, a od Novog Sada je udaljeno oko 25 kilometara. Iz pravca Beograda je najjednostavnije stići preko Rume auto putem, a iz Novog Sada je najbliže stići preko Sremske Kamenice i Rakovca.

gde je Banja Vrdnik locirana